Деловна филозофија: Иновации, упорност и искреност

Визија

Да бидеме најконкурентно претпријатие за челик во светот

Мисија

Да се биде лидер во идната индустрија за челик

Културна свест

Знаење и акција

Корпоративна култура